Pojemnik

KOLEKCJE

Atrybut

Gatunki i odmiany

Barwa

Dekoracyjność

Forma

Stanowisko

Podłoże

GLEBA

Miesiąc dekoracyjności

Zastosowanie

Dodatkowe walory

Brak w magazynie
Acer platanoides 'Crimson King’ – C7,5/C10, Pa 160-180
Cena widoczna po zalogowaniu
Brak w magazynie
Acer platanoides 'Faassen’s Black’ – C10, Pa 160-180
Cena widoczna po zalogowaniu
Brak w magazynie
Acer platanoides 'Globosum’ – C20, Pa 160-180
Cena widoczna po zalogowaniu
Brak w magazynie
Acer platanoides 'Globosum’ – C5, Pa 160-180
Cena widoczna po zalogowaniu
Brak w magazynie
Betula pendula 'Youngii’ – C40/C60, Pa 160-180, 10-12
Cena widoczna po zalogowaniu
Brak w magazynie
Quercus palustris 'Green Dwarf’ – C7,5/C10, Pa 160-180
Cena widoczna po zalogowaniu
Dostępny
Sorbus aucuparia 'Pendula’ – C5, Pa 160-180
Cena widoczna po zalogowaniu
Brak w magazynie
Ulmus 'Camperdownii’ – C7,5, Pa 160-180
Cena widoczna po zalogowaniu